Privacy

Just Flex B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van de op deze internetsite verkregen persoonsgegevens. Door Justflex.nl te raadplegen en/of de Just Flex app / webapp te gebruiken dan wel door gebruik te maken van onze diensten stemt u automatisch in met deze privacyverklaring.
De internetsite Justflex.nl en de Just Flex app / webapp bevatten links naar internetsites van derden. Voor deze sites kan een afwijkend privacystatement gelden. Just Flex B.V. is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.
Privacybeleid
Just Flex hanteert een stringent privacybeleid. Just Flex beschermt de privacy van alle medewerkers, sollicitanten, opdrachtgevers en andere bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld, niet wordt verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen en niet langer wordt bewaard dan noodzakelijk.
Onze website is zo opgezet dat, wilt u optimaal gebruik maken van alle mogelijkheden, u zich moet registreren met persoonlijke gegevens, werkverleden en informatie over uw opleidingen. Deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen in de database van Just Flex, op eigen beveiligde servers.
Profielfoto
Indien u uw profielfoto uploadt (dit is vrijwillig), geeft u daarmee toestemming voor het bewaren en het publiceren daarvan in de app / webapp voor opdrachtgevers en de interne planningsapplicatie van Just Flex. Op elk moment kunt u zelf uw profielfoto wijzigen of ons verzoeken om uw profielfoto te verwijderen. Verstrekken gegevens aan derden

Just Flex B.V. zal uw gegevens niet, anders dan hiervoor omschreven, zonder uw voorafgaande toestemming verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, CAO, gedragsregels of een rechterlijk bevel.
Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens
Het staat u te allen tijde vrij te vragen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Neem hiervoor contact met ons op via de contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u zelf adequaat te identificeren. Uw verzoek wordt binnen 4 weken beantwoord. Hierna kunt u verzoeken bepaalde gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen wanneer deze onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Ook dit verzoek zal binnen 4 weken worden verwerkt, wat overigens niet betekent dat altijd volledig aan het verzoek wordt voldaan.
Disclaimer
Just Flex B.V. wijst alle aansprakelijkheid jegens elke partij af voor mogelijke directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade, hetzij enige schade ontstaan door het gebruik van deze website/app of de inhoud daarvan, dan wel door de onmogelijkheid om hiervan gebruik te maken of van alle andere websites die via hyperlinks aan deze website zijn gekoppeld.
Just Flex B.V. streeft ernaar alle documenten en bestanden die zij op deze website/app plaatst voorafgaand aan de plaatsing te controleren op virussen. Wij kunnen echter niet garanderen dat deze documenten en bestanden geen virussen bevatten. Just Flex B.V. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor (directe of indirecte) schade of verlies, zulks in de ruimste zin des woords, als gevolg van eventuele virussen.

De informatie die op deze website/app wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd. Deze voorwaarden zullen in elk opzicht uitsluitend en exclusief onderhevig zijn aan de Nederlandse wetgeving.
Google analytics
Via deze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
Beveiliging
Just Flex B.V. heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking en/of het verlies van deze gegevens.
Copyrights

De pagina’s en overige inhoud van deze website zijn eigendom van Just Flex B.V. Niets uit deze site mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming van Just Flex B.V. Het wijzigen van de inhoud is uitdrukkelijk verboden. Sommige delen van deze website/app bevatten beelden die onder het auteursrecht van de relaties van Just Flex B.V. vallen. Tenzij anders aangegeven zijn de handelsmerkrechten van Just Flex B.V. van toepassing op alle merken die op deze website/app worden getoond. Dit betreffen onder andere alle merken en logo’s van Just Flex B.V.